Rekompensaty za mienie pozostawione w wyniku działań wojennych za Bugiem przysługiwać mają już nie tylko osobom, które zamieszkiwały na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 września 1939 r., ale i tym, które (lub których spadkodawcy) na kresach wschodnich miały jedynie dodatkowe miejsce zamieszkania – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Poszerzenie katalogu osób, którym należy przyznać odszkodowanie, wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 11/12). Uznał on, że uzależnienie prawa do rekompensaty od okoliczności zamieszkiwania 1 września 1939 r. na byłym terytorium RP narusza ustawę zasadniczą.
W projekcie zaproponowano również przepis przejściowy, którego celem jest stworzenie możliwości ponownego zgłoszenia żądania ustalenia prawa do rekompensaty, gdy pierwsza decyzja była odmowna ze względu na niespełnienie warunku domicylu. Autorzy projektu szacują, że kwota rekompensat, które zostaną wypłacone w związku z proponowaną zmianą, może wynieść około 159 mln zł. Projekt został przekazany marszałkowi Senatu.

62,2 tys. zł wynosi przeciętna wysokość obecnie wypłacanych rekompensat za mienie zabużańskie

Etap legislacyjny
Projekt przed pierwszym czytaniem