Ministerstwo Skarbu Państwa wypłaciło już ponad półtora miliarda złotych tytułem rekompensat za mienie zabużańskie.
Kolejne osoby uzyskają rekompensatę za utracone nieruchomości. Resort Skarbu Państwa przekazał do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do odszkodowania z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym w kwietniu bieżącego roku zostaną wypłacone 684 rekompensaty na rzecz uprawnionych osób.
Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do BGK listę pozycji rejestrowych stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osób, które zostały pozbawione prawa własności nieruchomości. Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP przyznaje uprawnionym osobom odszkodowania w wysokości 20 proc. wartości zostawionego mienia. Chodzi tu o mienie pozostawione przez osoby przesiedlone w latach 1944 – 1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski. Odszkodowania za utracone mienie zabużańskie są wypłacane z Funduszu Rekompensacyjnego. Trafiają do niego pieniądze ze sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił już z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia akcji, tj. od roku 2006 do końca marca 2011 r., ogółem 36 725 rekompensat na kwotę około 1,6 mld zł.