Zwolnienie z opłat przy wydawaniu dokumentów pobytowych obywatelom UE oraz możliwość skrócenia terminu na wydalenie cudzoziemca - zakłada nowelizacja ustawy o wjeździe na terytorium Polski obywateli UE, którą w piątek podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Celem noweli ustawy o wjeździe na terytorium Polski obywateli UE jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej oraz wyroków Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Zgodnie z ustawą cudzoziemcy będą zwolnieni z opłat przy wydawaniu dokumentów pobytowych, gdyż - zgodnie z prawem UE - nie mogą być one wyższe dla obywateli Unii niż dla obywateli danego państwa, a od 2010 r. dowody osobiste dla obywateli polskich są wydawane bezpłatnie.

Nowe przepisy przenoszą też - z komendanta wojewódzkiego policji na komendanta wojewódzkiego straży granicznej - odpowiedzialność za doprowadzenie cudzoziemców, wobec których wydano nakaz wydalenia z kraju. Czas na wydalenie może być krótszy niż 31 dni. Dotyczy to sytuacji zagrożenia obronności i bezpieczeństwa państwa czy zagrożenia porządku publicznego.

Reklama

Dzieci obywateli państw UE, którzy stracili prawo do pobytu na terytorium Polski lub zmarli, będą mogły - jak przewiduje ustawa - pozostać w Polsce do czasu ukończenia nauki wraz z osobą, sprawującą nad nimi opiekę.

W ub.r. za wydanie dokumentów pobytowych w Polsce obywatele UE z rodzinami zapłacili łącznie 58 tys. 610 zł.