Zwolnienie z opłat przy wydawaniu dokumentów pobytowych obywatelom UE oraz możliwość skrócenia terminu na wydalenie cudzoziemca przewiduje nowelizacja ustawy o wjeździe na terytorium Polski obywateli UE.

Sejm przyjął w piątek jedną doprecyzowującą poprawkę Senatu do nowelizacji, teraz trafi ona do prezydenta.

Celem noweli ustawy o wjeździe na terytorium Polski obywateli UE jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej oraz wyroków Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Nowelizacja przewiduje zwolnienie cudzoziemców z opłat przy wydawaniu dokumentów pobytowych, gdyż - zgodnie z prawem UE - nie mogą być one wyższe dla obywateli Unii niż dla obywateli danego państwa, a od 2010 r. dowody osobiste dla obywateli polskich są wydawane bezpłatnie.

Reklama

Według nowych przepisów przeniesiono - z komendanta wojewódzkiego policji na komendanta wojewódzkiego straży granicznej - odpowiedzialność za doprowadzenie cudzoziemców, wobec których wydano nakaz wydalenia z kraju. Czas na wydalenie może być krótszy niż 31 dni. Dotyczy to sytuacji zagrożenia obronności i bezpieczeństwa państwa, czy zagrożenia porządku publicznego.

Dzieci obywateli państw UE, którzy stracili prawo do pobytu na terytorium Polski lub zmarli, będą mogły - jak przewiduje ustawa - pozostać w Polsce do czasu ukończenia nauki wraz z osobą, sprawującą nad nimi opiekę.

W ub.r. za wydanie dokumentów pobytowych obywatele UE i ich rodziny zapłaciły łącznie 58 610 zł.