Polskie regulacje mogą być przeszkodą dla firm, które wchodzą po raz pierwszy do naszego kraju.
Rozmowa z Teresą Korycińską, zastępcą dyrektora departamentu instrumentów wsparcia w Ministerstwie Gospodarki.
Jakie działania podejmuje Ministerstwo Gospodarki, aby zachęcić zagraniczny kapitał do inwestowania w Polsce?