Czworo sędziów: z Wrocławia, Poznania, Szczecina i Białegostoku odebrało we wtorek nagrody w konkursie na najlepsze uzasadnienia wyroków. Komisja doceniła te uzasadnienia, które napisane były w sposób klarowny i zrozumiały dla każdego.

Konkurs zorganizowała sekcja polska Międzynarodowej Komisji Prawników; to jego dziewiąta edycja.

Na konkurs napłynęło ponad 40 orzeczeń sędziów sądów rejonowych, okręgowych i administracyjnych z całego kraju. Zgłoszone zostały przez prezesów sądów, stowarzyszenia sędziowskie i samych sędziów. Najwięcej z nich dotyczyło spraw związanych ze stosowaniem tymczasowego aresztu, przywrócenia do pracy, usług turystycznych i prawa podatkowego.

Komisja wybrała cztery uzasadnienia

Komisja, składająca się m.in. z radców prawnych, adwokatów i sędziów, wybrała cztery uzasadnienia. "Większość niezrozumiałych wywodów prawniczych pisana była w sposób klarowny, zrozumiały nawet dla osób niezwiązanych z zawodem prawniczym" - powiedział przewodniczący polskiej sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników prof. Zbigniew Lasocik.

Nagrody odebrali: sędzia Sądu Rejonowego we Wrocławiu Aleksandra Rutkowska za uzasadnienie wyroku ws. przywrócenia do pracy pracownika naukowego zwolnionego w związku z ukończeniem 65. roku życia; sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Zbigniew Ciechanowicz za uzasadnienie wyroku dot. swobód obywatelskich; sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Dariusz Czejkowski za uzasadnienie ws. wykorzystania dowodów pośrednich np. materiałów z podsłuchów oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Maciej Jaśniewicz za uzasadnienie dot. prawa podatkowego.

Międzynarodowa Komisja Prawników jest organizacją utworzoną w 1952 w Berlinie Zachodnim, skupia prawników z kilkudziesięciu krajów. Sekcja polska Międzynarodowej Komisji Prawników została utworzona w 1992 roku.