W czwartek posłowie z podkomisji nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych zajmą się kolejną już nowelizacją ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn.zm.). Celem nowych przepisów jest ułatwienie głosowania wyborcom niepełnosprawnym. Dzięki nim przykładowo osoby niewidome będą mogły głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. To jednak nie koniec. Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) będą mogli oddać swój głos także przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.

W ocenie dr. Jarosława Zbieranka z Instytutu Spraw Publicznych w uchwalonym w styczniu kodeksie wyborczym znalazło się niewiele rozwiązań ułatwiających głosowanie osobom niepełnosprawnym, a w konsekwencji zmiana tego stanu rzeczy jest konieczna.

– Kwestia dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych, głosowanie korespondencyjne czy procedura informowania osób niepełnosprawnych o wyborach to tylko niektóre z pakietu ważnych rozwiązań, jakie znalazły się w projekcie. W moim przekonaniu przyczynią się one do urzeczywistnienia zasady powszechności wyborów – tłumaczy dr Jarosław Zbieranek.

W przypadku głosowania korespondencyjnego obowiązkiem wójta będzie wyznaczenie co najmniej jednej obwodowej komisji wyborczej na terenie gminy, gdzie będą spływać karty do głosowania. Sam zamiar takiej formy udziału w wyborach należało będzie zgłosić szefowi gminy na 21 dni przed dniem wyborów. Dodatkowo jeżeli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć wyborów prezydenta RP albo wójta, zgłoszenie będzie obowiązywało również przy ponownym głosowaniu oraz we wszystkich wyborach odbywających się w danym dniu. Po dopełnieniu formalności wyborca otrzyma z obwodowej komisji specjalny pakiet wyborczy m.in. z kartą do głosowaniu, instrukcją i kopertą zwrotną. Po oddaniu głosu karta będzie musiała wrócić do komisji wyborczej.