W tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu niepełnosprawni będą głosować w lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do ich ograniczonych możliwości poruszania się.

Minister Infrastruktury określił wymogi, jakie powinien spełniać lokal obwodowej komisji wyborczej, aby był dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wójt musi zapewnić, aby przynajmniej co piąty taki lokal na terenie jego gminy znajdował się na parterze w budynku bez barier architektonicznych albo został wyposażony w podjazdy lub inne urządzenia umożliwiające samodzielne dotarcie do niego wyborcom niepełnosprawnym.

Ułatwienia w poruszaniu

Natomiast co najmniej jedne drzwi, które prowadzą do lokalu, powinny być rozsuwane albo rozwierane, mieć odpowiednią wysokość (co najmniej 0,9 m) i szerokość skrzydła zasadniczego (w dwudrzwiowych nie mniejszą niż 0,9 m) i próg nie wyższy niż 5mm. W dodatku wymagane jest rozmieszczenie drzwi w taki sposób, aby wyborcy niepełnosprawni mogli bezpośrednio dotrzeć do lokalu.

Oprócz tego trzeba wyróżnić kolorem kontrastującym z kolorem posadzki krawędzie stopni schodów oraz umożliwić dogodne warunki ruchu osobom niepełnosprawnym. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie powierzchni przeciwślizgowych posadzkom oraz możliwie najkrótszej i wolnej od przeszkód drogi prowadzącej od drzwi wejściowych do miejsca głosowania.

Informacje także e-mailem

Z kolei miejsce do głosowania należy wyposażyć w oświetlenie dodatkowe obok górnego, skierowane bezpośrednio na miejsce, w którym będzie wypełniana karta do głosowania. Powinno mieć 1,2 m szerokości i 1,2 m głębokości i umożliwiać pisanie na dwóch wysokościach: 0,8 i 1,1 m. Z kolei urna wyborcza nie może być wyższa niż metr.

Wymogi dotyczące szerokości (co najmniej 1,5 m) zostały przewidziane dla przejścia między miejscem wydania karty do głosowania a zapewniającym tajność głosowania. Natomiast drzwi i ściany muszą zostać oznaczone na wysokości od 0,8 m do 1,2 m oraz od 1,4 do 1,7 m przynajmniej dwoma pasami o szerokości od 0,1m do 0,15 m o jednolitej barwie, która kontrastuje z tłem.

O tym, gdzie będą znajdowały się na terenie gminy siedziby komisji wyborczych dostępne dla niepełnosprawnych, wójt powinien powiadomić mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na swoim terenie. Na wniosek niepełnosprawnego wyborcy informacje o sposobie głosowania w lokalach dostępnych dla niepełnosprawnych oraz adresach siedzib wójt musi przekazać mu telefonicznie, pisemnie lub przez e-mail.

Natomiast od 1 stycznia 2015 r. wójt będzie musiał zapewnić przystosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych co trzeciego lokalu obwodowej komisji wyborczej.

Obowiązki wójta

Co 5 lokal – dostępny dla niepełnosprawnych wyborców do 31 grudnia 2014 r.

Co 3 lokal – dostępny dla niepełnosprawnych wyborców od 1 stycznia 2015 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz.U. nr 158, poz. 938).