Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci budżetu powinni do 28 marca 2011 r. opracować i przedłożyć ministrowi finansów plany zadań realizowanych ze środków budżetowych.
Od 15 marca 2011 r. obowiązuje rozporządzenia dotyczące sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok.
– Jakie obowiązki nałożono na instytucje będące dysponentami określonych części budżetu – pyta pan Piotr z Warszawy.