Jest kilka aspektów nowej polityki ministerstwa finansów. Po pierwsze należy pamiętać, że możliwości zadłużania się samorządów funkcjonują już w systemie prawnym. Po drugie ostatnie rozwiązania, które mówią o potrzebie wypracowania nadwyżki operacyjnej, czyli o tym, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodu, ograniczą w znaczący sposób możliwości zadłużania się samorządów. Dodatkowo propozycje, które mają doprowadzić do sytuacji, gdy ustawowo zostaną określone bariery deficytu rocznego i możliwości zadłużania w stosunku do lat poprzednich, praktycznie doprowadzą do sytuacji, w której nie będzie można prowadzić wielu inwestycji. Nie będzie można realizować zwłaszcza nowych projektów. Samorządów nie będzie również stać na udział własny w projektach unijnych. Wskazuje na to dlatego, że samorządy województw zarządzają wybranym programami unijnymi, w tym dużą częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy częścią regionalną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z naszych informacji wynika, że już dzisiaj występują problemy u naszych partnerów w samorządach gminnych czy powiatowych dotyczące możliwości realizacji projektów unijnych. Z jednej strony apeluje się więc, aby jednostki samorządu terytorialnego sprawnie wydawały unijne pieniądze, a z drugiej strony powstają kolejne bariery, które uniemożliwiają sięgnięcie po unijne dofinansowanie. Oczywiste jest, że nie da się tych inwestycji realizować tylko z dochodów własnych. Należy dodatkowo podkreślić, że samorządy nie pożyczają po to, żeby realizować wydatki bieżące, tylko po to, żeby inwestować.