Prezydent wspomniał m.in. nowe wyzwania stojące przed Trybunałem. Jak powiedział, TK stoi na straży rzeczywistej nadrzędności konstytucji także w zakresie zgodności traktatów unijnych z ustawą zasadniczą. "Dostrzegam potrzebę doprecyzowania roli Trybunału w sprawach związanych z traktatami europejskimi. Ta dyskusja toczy się w wielu krajach. W moim przekonaniu to także jest odpowiedni moment, powiem więcej - jest konieczność doprecyzowania tych kwestii i wdrożenia odpowiedniej praktyki" - powiedział prezydent.

Komorowski powiedział też, że wnioskowanie do TK o sprawdzanie zgodności uchwalonych ustaw z konstytucją "powinno być absolutnym wyjątkiem". Podkreślił, że zamierza trzymać się tego jako zasady.

Zachęcał jednocześnie do sprawdzania konstytucyjności proponowanych rozwiązań prawnych jeszcze w trakcie prac legislacyjnych, przed uchwaleniem ustaw. Mówił też, że decyzje Trybunału Konstytucyjnego dotyczą spraw niesłychanie ważnych dla milionów polskich obywateli, "dlatego wielokrotnie skupiały i będą skupiały w przyszłości również na sobie najwyższą uwagę i żywe emocje opinii publicznej".

"TK jest i będzie w centrum polskich emocji, nie tylko polskich nadziei (...). Trybunał nie musi być poza obszarem prawa do krytyki, prawa do oceny, prawa do recenzji. Nie, ale oczywiście jeśli jest się w epicentrum emocji publicznych, społecznych, musimy razem zadbać o to, aby forma krytyki, forma recenzji, forma opinii wyrażanej o werdyktach TK nie naruszała autorytetu jednej z fundamentalnych instytucji, a więc jednego z ważnych fundamentów ustroju demokratycznego państwa polskiego" - podkreślił prezydent.

Prezes TK Andrzej Rzepliński poinformował, że w 2010 r. do Trybunału wpłynęło łącznie 455 wniosków, pytań prawnych oraz skarg konstytucyjnych; jest to wzrost o około 10 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Wpłynęło też 45 pytań prawnych od sądów; najwięcej z nich (13) zostało zainicjowanych przez sądy administracyjne. Wśród podmiotów uprawnionych do wszczęcia postępowania przed Trybunałem, najwięcej wniosków (10) zostało złożonych przez rzecznika praw obywatelskich, trzy wnioski złożyli posłowie, po jednym - prezydent, prokurator generalny, I prezes Sądu Najwyższego.

W 2010 r. Trybunał wydał 68 wyroków oraz 49 postanowień o umorzeniu postępowania. W większości wyroków (37) uznał niezgodność zakwestionowanego przepisu z konstytucją.