Aby prowadzić aptekę ogólnodostępną, przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, a kierownikiem ustanowić farmaceutę.

1 Kto może uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie apteki może wystąpić osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. Ubiegający się o zezwolenie nie musi być farmaceutą. Jednak, aby mógł prowadzić działalność, musi zatrudnić kierownika w aptece farmaceutę. Gdy o zezwolenie na prowadzenie apteki występuje lekarz lub lekarz stomatolog, to wówczas powinien przedstawić oświadczenie o nie- wykonywaniu zawodu lekarza.
Natomiast o zezwolenie nie może ubiegać się przedsiębiorca, który już prowadzi hurtowy obrót produktami leczniczymi albo stara się o wydanie zezwolenia na prowadzenie takiej formy sprzedaży. Podobnie jest, gdy prowadzi lub kontroluje na terenie województwa więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie wymagania trzeba spełnić przy zakładaniu apteki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie dane trzeba podać we wniosku o zezwolenie na prowadzenie apteki
- Jakie wymogi musi spełniać lokal przeznaczony na aptekę
- Czy każdego farmaceutę można powołać na kierownika apteki