Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu właścicielowi sklepu, w którym jego pracownik sprzedał alkohol nieletnim, jest zgodne z konstytucją - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał badał pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie Ireny Z., prowadzącej w Słupsku sklep, m.in. ze stoiskiem alkoholowym. W 2007 r. sprzedano tam piwo nieletnim. W lipcu 2008 roku prezydent Słupska, powołując się na przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, cofnął właścicielce zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Decyzję tę utrzymało we wrześniu 2008 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Irena Z. zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Kobieta argumentowała, że to nie ona sprzedała alkohol, tylko pracownica, której Sąd Rejonowy w Słupsku wymierzył już grzywnę. Zaznaczyła, że ona sama nie jest ani sprawcą, ani współsprawcą, ani pomocnikiem, ani podżegaczem, wobec tego - jak pisała - nie można jej postawić zarzutu naruszenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Podkreślała też, że w jej przypadku brak możliwości sprzedaży alkoholu powoduje likwidację sklepu "Żabka", bowiem zgodnie z regulaminem sieci, prowadzenie takiego sklepu jest możliwe tylko wtedy, gdy prowadzone jest też stoisko z napojami alkoholowymi.

Trybunał nie podzielił argumentacji kobiety. Uznał, że cofnięcie zezwolenia - nawet jeżeli doszło do sprzedaży niewielkiej ilości alkoholu nieletnim - nie narusza konstytucji. Zdaniem Trybunału za tą regulacją przemawiają inne wartości konstytucyjnie chronione: "ochrona zdrowia, dobro rodziny i porządek publiczny".

Według TK zakaz sprzedaży alkoholu jest "środkiem dolegliwym, w zasadzie nieuchronnym, ale efektywnym dla osiągnięcia celu, gdyż zapobiega naruszaniu ustawy w przyszłości". W ocenie TK inne, mniej dolegliwe środki prawne, byłyby niewystarczające. Mniej efektywne byłoby np. badanie, czy zakaz jest łamany, co rodziłoby wątpliwości co do nieuchronności wydania decyzji.

Zgodnie z ustawą nie wolno sprzedawać i podawać alkoholu osobom do 18. roku życia. W przypadku złamania tego zakazu, zezwolenie może zostać cofnięte. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat.