Wczoraj Sejm uchwalił oczekiwaną przez producentów ustawę o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku.

Co do zasady prowadzenie takiej działalności będzie wiązało się z koniecznością wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wyrobu i rozlewu win oraz miodów pitnych. Ustawa przewiduje, że wpis będzie możliwy między innymi po opracowaniu w formie pisemnej i wdrożeniu systemu kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości takich wyrobów. Producent musi też dysponować odpowiednimi budynkami oraz udokumentować swoją niekaralność.

Nowe przepisy ułatwiają jednak prowadzenie produkcji trunków z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie. Firmy, które wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych, będą zwolnione z uzyskania wpisu do urzędowego rejestru. Z kolei przedsiębiorcy wyrabiający niewielkie ilości wina owocowego markowego, cydru, perry z owoców pozyskanych z upraw własnych lub miodów pitnych wyrabianych z miodu uzyskanego z własnej pasieki, będą zwolnieni z niektórych obowiązków, np. z posiadania planu obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania tej działalności.

Ustawa wprowadza ponadto bardziej czytelne zasady kwalifikacji wyrobów winiarskich.

Po wejściu w życie nowych przepisów wprowadzony zostanie również jednolity i czytelny sposób umieszczania na etykietach nazw fermentowanych napojów winiarskich. Pozwoli to konsumentom odróżnić poszczególne fermentowane napoje winiarskie oraz te wyroby od wyrobów winiarskich wyrabianych z winogron lub moszczu winogronowego. Ustawa została przekazana do Senatu.