Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Nowe przepisy wprowadzają czytelne zasady klasyfikacji wyrobów winiarskich.

Czytelniejsze etykiety

Ponadto zostaną zmienione przepisy wykonawcze do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, które dotyczą wprowadzenia jednolitego i czytelnego sposobu umieszczania na etykietach nazw fermentowanych napojów winiarskich. Dzięki temu konsumentom będzie łatwiej odróżnić poszczególne fermentowane napoje winiarskie. Łatwiej też odróżnią te wyroby od wyrobów winiarskich wyrabianych z winogron lub moszczu winogronowego. Nowe przepisy uproszczą również zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców, którzy będą wyrabiać niewielkie ilości wina owocowego markowego, cydru, perry i miodów pitnych markowych z owoców i miodu pozyskanych z własnego gospodarstwa sadowniczego lub pszczelarskiego.

Wyroby winiarskie podzielono na fermentowane napoje winiarskie, aromatyzowane napoje winiarskie oraz wyroby winiarskie gronowe. Poza tym ustawa wprowadza definicje wina owocowego markowego, miodu, miodu pitnego markowego, nalewki na winie owocowym oraz nalewki na winie z soku winogronowego, napoju winnego owocowego lub miodowego oraz aromatyzowanego napoju winnego owocowego lub miodowego, cydru i perry.

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną i w związku z tym wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Ułatwienia dla firm

Przedsiębiorcy, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych, będą zwolnieni z uzyskania wpisu do rejestru. Natomiast przedsiębiorcy, którzy będą wyrabiać niewielkie ilości wina owocowego markowego, cydru, perry z owoców pozyskanych z upraw własnych lub miodów pitnych wyrabianych z miodu uzyskanego z własnej pasieki, zostaną zwolnieni z niektórych obowiązków, których spełnienie jest wymagane do uzyskania wpisu do rejestru. Taki przedsiębiorca będzie zwolniony np. z obowiązku posiadania planu obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania tej działalności, obejmujący w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne.

W projekcie ustawy określono także zasady wpisu do ewidencji przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli w Polsce. Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującej ustawy zgłoszenia do ewidencji są dokonywane do dnia 1 sierpnia. Często zdarza się jednak, że zgłoszenia zawierają błędy. Powoduje to opóźnienie w przekazywaniu przez prezesa agencji informacji m.in. Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Opóźnienie utrudnia wykonywanie nadzoru oraz planowanie kontroli i wyrobu wina. Aby zapobiec takim problemom, nowe przepisy zapewniają zakończenia całej procedury wpisu do ewidencji jeszcze przed rozpoczęciem roku gospodarczego, czyli przed 1 sierpnia.