Takie placówki jak Tor, Kadr i Oko zostaną skomercjalizowane lub przekształcą się w inne instytucje kultury. Mają na to czas do końca 2012 roku.
O dwa lata zostanie wydłużony czas przewidziany na zmianę stanu prawnego państwowych instytucji filmowych. Nowelę, dzięki której będzie to możliwe, uchwalił już Sejm. Teraz trafi pod obrady senatorów. Dodatkowy czas jest konieczny, aby bez zbędnych kosztów przeprowadzić proces przekształceń, a także zachować dorobek państwowych instytucji filmowych.
– Jestem przekonany, że te instytucje uda się przekształcić w ciągu jednego roku – mówił w Sejmie minister kultury Bogdan Zdrojewski.
Projekt wprowadza również możliwość przekształcenia państwowej instytucji filmowej w instytucję kultury (muzeum, galerię, dom kultury).
– Uprawniony do tego przekształcenia byłby minister właściwy do spraw kultury i ochrony zabytków – wyjaśnia Sylwester Pawłowski (SLD).
Z możliwości przekształcenia skorzystać ma Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu, która po zmianie stanie się Centrum Edukacji Filmowej. Centrum będzie specjalizować się w nauczaniu najnowszych technologii filmowych. Warszawska wytwórnia filmowa na Chełmskiej ma z kolei zostać przekształcona w Polskie Centrum Kinematografii, gdzie powstanie muzeum polskiej sztuki filmowej oraz Cinemateka – zbiór zdigitalizowanych polskich filmów.
Jeżeli w ciągu dwóch lat instytucje te nie zostaną w żaden sposób przekształcone, wówczas minister kultury zadecyduje o ich likwidacji.
Ustawa swoim zasięgiem obejmuje 11 państwowych instytucji filmowych.