Na początku kwietnia nowelę ustawy uchwalił Sejm. Przyjęcie nowelizacji, z redakcyjną poprawką, zarekomendowała także senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu. Jej przewodniczący senator Piotr Łukasz Andrzejewski (PiS) podkreślił, że głównym celem noweli jest wydłużenie o dwa lata okresu przewidzianego na komercjalizację lub likwidację państwowych instytucji filmowych oraz wprowadzenie możliwości przekształcania państwowych instytucji filmowych w państwowe instytucje kultury.

"W myśl przyjętych rozwiązań możliwość takiego przekształcenia w drodze zarządzenia otrzyma minister kultury. Zarządzenie będzie rozstrzygnięciem uznaniowym, przy podjęciu którego minister będzie uwzględniał potrzeby państwa wynikające z zadań w zakresie upowszechniania kultury filmowej oraz wątki finansowe, organizacyjne i techniczne niezbędne do funkcjonowania tworzonej instytucji kultury" - dodał Andrzejewski.

Jak zaznaczył, w świetle obecnie obowiązujących przepisów państwowe instytucje filmowe, które nie zostały skomercjalizowane do 31 grudnia 2010 r., podlegają likwidacji z inicjatywy ministra kultury. "Wprowadzona zmiana wydłuża ten termin do 31 grudnia 2012 r. Celem tego zabiegu jest uzyskanie czasu na ponowne przeprowadzenie ewentualnych przekształceń własnościowych i dokonanie dalszych analiz skutków prawno-finansowych umożliwiających wybór formy przekształcenia najkorzystniejszej dla instytucji. Ustawa przewiduje, że w wyniku dokonanego przekształcenia ustanie działalność dotychczasowych organów państwowej instytucji filmowej z wyjątkiem dyrektora, który będzie pełnił tę funkcję do czasu powołania szefa nowej placówki, a pracownicy państwowej instytucji filmowej staną się automatycznie pracownikami państwowej instytucji kultury, podobnie jak mienie instytucji" - relacjonował senator.

Nowelizacja dotyczy 11 instytucji

Nowelizacja dotyczy 11 instytucji; większość z nich to studia filmowe takie jak "Tor", "Kadr", "Zebra" czy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Te instytucje czekają na komercjalizację.

Inny plan ma ministerstwo kultury wobec dwu wytwórni filmowych, których także dotyczy nowelizacja - Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie i Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Wobec nich wprowadzono zapisy o możliwości przekształcenia z państwowych instytucji filmowych w instytucje kultury.

Wytwórnia we Wrocławiu, po przekształceniu w instytucję kultury, stanie się Centrum Edukacji Filmowej. Zostanie ono stworzone we współpracy z wrocławską ASP i politechniką i ma specjalizować się w nauczaniu najnowszych technologii filmowych. Z kolei warszawska wytwórnia filmowa na Chełmskiej ma zostać przekształcona w Polskie Centrum Kinematografii, gdzie powstanie muzeum polskiej sztuki filmowej oraz Cinemateka - zbiór zdigitalizowanych polskich filmów.