Na początku kwietnia nowelę ustawy uchwalił Sejm.

Poseł sprawozdawca Sylwester Pawłowski (SLD) przypomniał podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, że w nowelizacji ustawy przewidziano wydłużenie o dwa lata - do końca 2012 r. - okres przewidziany na komercjalizację, a następnie prywatyzację lub likwidację państwowych instytucji filmowych.

Zwrócił uwagę, że na podstawie obecnie obowiązującej ustawy, termin ten upłynął z końcem grudnia 2010 r. Dodatkowy czas ma umożliwić - bez ryzyka zbędnych kosztów - przeprowadzenie procesu przekształceń, a także zachować dorobek państwowych instytucji filmowych. Dotychczasowy termin skomercjalizowania lub likwidacji państwowych instytucji filmowych - do końca 2010 r. - okazał się zbyt krótki, głównie ze względu na długotrwałość postępowań regulujących stan prawny nieruchomości będących własnością państwowych instytucji filmowych.

Senator Janusz Sepioł (PO) pytał podczas posiedzenia o to, "czy można przedłużyć termin, który już minął". "Minister był zobowiązany do końca 2010 r. instytucje przekształcić lub likwidować, a teraz pojawia się zupełnie nowy termin" - zauważył Sepioł.

Zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Jerzy Bart tłumaczył, że termin 31 grudnia 2010 r. był terminem "określającym ostatnią datę możliwości podjęcia inicjatywy przez ministra kultury w zakresie komercjalizacji instytucji filmowych".

"Z dniem 1 stycznia 2011 r. minister utracił instrument komercjalizacyjny, natomiast państwowe instytucje filmowe mogą dalej działać i działają. Dopóki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, minister nie podejmie inicjatywy o likwidacji takiej instytucji. Projekt rządowy, który dzisiaj komisja rozpatruje daje dwie możliwości: przywraca na dwa lata możliwość korzystania przez ministra kultury z instrumentu komercjalizacji, ale daje mu również drugą możliwość - przekształcania instytucji filmowych w państwowe instytucje kultury" - mówił Bart.

Jak dodał, w noweli chodzi przede wszystkim "o zachowanie majątku państwowych instytucji filmowych w obszarze władztwa państwa i dla pokoleń, z uwagi na to, że jest to ogromny, bardzo ważny majątek z obszaru kinematografii polskiej".

Nowelizacja dotyczy 11 instytucji; większość z nich to studia filmowe, takie jak "Tor", "Kadr", "Zebra" czy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Te instytucje czekają na komercjalizację. Inny plan ma ministerstwo kultury wobec dwu wytwórni filmowych, których także dotyczy nowelizacja - Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie i Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Wobec nich wprowadzono zapisy o możliwości przekształcenia z państwowych instytucji filmowych w instytucje kultury.

Wytwórnia we Wrocławiu, po przekształceniu w instytucję kultury, stanie się Centrum Edukacji Filmowej. Zostanie ono stworzone we współpracy z wrocławską ASP i politechniką i ma specjalizować się w nauczaniu najnowszych technologii filmowych. Z kolei warszawska wytwórnia filmowa na Chełmskiej ma zostać przekształcona w Polskie Centrum Kinematografii, gdzie powstanie muzeum polskiej sztuki filmowej oraz Cinemateka - zbiór zdigitalizowanych polskich filmów.