W głosowaniu wzięło udział 408 posłów - 277 było za, nikt nie był przeciw, 131 wstrzymało się od głosu.

W nowelizacji ustawy przewidziano wydłużenie o dwa lata - do końca 2012 r. - czasu przewidzianego na komercjalizację, a następnie prywatyzację lub likwidację państwowych instytucji filmowych.

Na podstawie obecnie obowiązującej ustawy, termin ten upłynął z końcem grudnia 2010 r. Dodatkowy czas umożliwi - bez ryzyka zbędnych kosztów - przeprowadzenie procesu przekształceń, a także zachować dorobek państwowych instytucji filmowych. Dotychczasowy termin skomercjalizowania lub likwidacji państwowych instytucji filmowych - do końca 2010 r. - okazał się zbyt krótki, głównie ze względu na długotrwałość postępowań regulujących stan prawny nieruchomości będących własnością państwowych instytucji filmowych.

Nowelizacja dotyczy 11 instytucji; większość z nich to studia filmowe, takie jak "Tor", "Kadr", "Zebra" czy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Te instytucje czekają na komercjalizację. Inny plan ma ministerstwo kultury wobec dwu wytwórni filmowych, których także dotyczy nowelizacja - Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie i Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Wobec nich wprowadzono zapisy o możliwości przekształcenia z państwowych instytucji filmowych w instytucje kultury.

Wytwórnia we Wrocławiu, po przekształceniu w instytucję kultury, stanie się Centrum Edukacji Filmowej. Zostanie ono stworzone we współpracy z wrocławską ASP i politechniką i ma specjalizować się w nauczaniu najnowszych technologii filmowych. Z kolei warszawska wytwórnia filmowa na Chełmskiej ma zostać przekształcona w Polskie Centrum Kinematografii, gdzie powstanie muzeum polskiej sztuki filmowej oraz Cinemateka - zbiór zdigitalizowanych polskich filmów.

Ustawa trafi teraz do Senatu.