Podział czasu antenowego dla kandydatów na wójtów będzie można zaskarżyć do komisarza wyborczego. Komitety wyborcze będą musiały to zrobić w ciągu 48 godzin.
Na ustalenia dotyczące podziału czasu antenowego w wyborach wójta komitety wyborcze będą miały prawo złożyć skargę w ciągu 48 godzin. Jej adresatem będzie komisarz wyborczy właściwego ze względu na siedzibę oddziału Telewizji Polskiej lub Polskiego Radia. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji kodeksu wyborczego, którego drugie czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.
W projekcie zaproponowano także doprecyzowanie zakresu spraw związanych z emisją audycji wyborczych, które mają zostać uregulowane w ramach rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ma zostać tutaj określony czas przeznaczony na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych oraz regionalnych. Powinien zostać w nim wskazany także jego ramowy podział, w okresie od 15 dnia przed głosowaniem aż do zakończenia kampanii wyborczej.
Projektodawcy proponują również wprowadzenie regulacji dotyczącej określenia w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów biorących udział w wyborach, w tym o uzyskiwanych kredytach bankowych.
Wydłużony ma zostać termin publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzeń określających datę wyborów samorządowych oraz kalendarza wyborczego. Projektodawcy chcą, aby wynosił on 80 dni przed wyborami, a więc o 20 dni więcej niż na podstawie obowiązujących przepisów.
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów wprowadzających kodeks wyborczy, dłuższe mają być także terminy na dokonanie podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania w wyborach do rad.
Komisja nadzwyczajna rozpatrywała także drugi projekt nowelizujący Ordynację wyborczą oraz kodeks wyborczy. Zawarte w nim zostały propozycje zmian w wykazie okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej. Projektodawcy wskazują, że są one konieczne z uwagi na zmianę liczby mieszkańców. Wniosek w tym zakresie przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza.
41 okręgów wyborczych do Sejmu jest obecnie w Polsce