Kolejne zmiany w kodeksie wyborczym, mimo technicznego ich znaczenia, to skutek pośpiechu i niedokładności związanych z jego uchwaleniem.
Wczoraj posłowie rozpoczęli prace nad drugą nowelizacją ustawy – Kodeks wyborczy uchwalonego przez Sejm 5 stycznia 2011 r. W większości zmiany są techniczne. Ich celem jest usunięcie usterek oraz dostosowanie przepisów do pierwszej nowelizacji kodeksu zakazującej emisji płatnych spotów wyborczych. Kolejne propozycje dotyczą m.in. doprecyzowania zakresu spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a odnoszących się do rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych i regionalnych. Inne propozycje z kolei wydłużają, z 60 do 80 dni przed dniem wyborów termin, w jakim rozporządzenie określające datę wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy w tych wyborach będzie publikowany w Dzienniku Ustaw.

Usunięcie nieścisłości

W ocenie dr. Jarosława Zbieranka, kierownika programu Prawa i Instytucji Demokratycznych w Instytucie Spraw Publicznych zmiany w kodeksie wyborczym, nad którymi pracuje Sejm, mają przede wszystkim charakter techniczny i redakcyjny. – Są one wynikiem ponownego, wnikliwego spojrzenia na kodeks i potrzeby skorygowania pewnych nieścisłości, które przy pracy nad tak obszerną ustawą mogły się pojawić. W mojej ocenie taka korekta ułatwi właściwe zorganizowanie wyborów – tłumaczy dr Jarosław Zbieranek. Dodaje, że nowelizacja nie ma charakteru systemowego i nie zmienia najważniejszych instytucji wyborczych. Podobnie wypowiadają się inni eksperci, podkreślając przy tym, że wprowadzone teraz zmiany są wynikiem pośpiechu, w jakim toczyły się prace nad kodeksem.

Zakaz ogłoszeń

Już wcześniej, bo pod koniec lutego, Sejm znowelizował przepisy prawa wyborczego w zakresie zakazu emisji spotów wyborczych. Zgodnie z tymi przepisami zabronione będzie rozpowszechnianie odpłatnie ogłoszeń wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Wyjątkowo płatne ogłoszenia pojawią się, gdy będą dotyczyły publikacji sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin na koszt zobowiązanego. Kolejna nowelizacja prawa wyborczego wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Kodeks wyborczy zacznie obowiązywać od sierpnia.