Kolejne zmiany w kodeksie wyborczym, mimo technicznego ich znaczenia, to skutek pośpiechu i niedokładności związanych z jego uchwaleniem.
Wczoraj posłowie rozpoczęli prace nad drugą nowelizacją ustawy – Kodeks wyborczy uchwalonego przez Sejm 5 stycznia 2011 r. W większości zmiany są techniczne. Ich celem jest usunięcie usterek oraz dostosowanie przepisów do pierwszej nowelizacji kodeksu zakazującej emisji płatnych spotów wyborczych. Kolejne propozycje dotyczą m.in. doprecyzowania zakresu spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a odnoszących się do rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych i regionalnych. Inne propozycje z kolei wydłużają, z 60 do 80 dni przed dniem wyborów termin, w jakim rozporządzenie określające datę wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy w tych wyborach będzie publikowany w Dzienniku Ustaw.

Usunięcie nieścisłości