Dzisiaj senackie komisje gospodarki oraz środowiska zajmą się rządową ustawą o efektywności energetycznej. Celem nowych rozwiązań jest poprawa efektywności energetycznej polskiej gospodarki i stanu środowiska naturalnego. Nowe przepisy zobowiązują użytkowników energii do zwiększenia efektywności energetycznej łącznie o 9 proc. do roku 2016. Obowiązek wprowadzenia niezbędnych oszczędności nie dotyczy jednak sektora publicznego. Zdaniem dr. Andrzeja Kassenberga, prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju, rezygnacja z obowiązkowej poprawy efektywności energetycznej budynków administracji publicznej, np. szkół czy urzędów o 1 proc. rocznie do 2016 r., jest niezgodna z duchem unijnej dyrektywy 2006/32/WE, którą ustawa miała wdrożyć.

Partnerstwo niedocenione

Zgodnie z unijnymi przepisami to właśnie administracja publiczna powinna pełnić wzorową rolę w wypełnianiu obowiązku efektywności energetycznej. Tymczasem ustawa nakłada obowiązki tylko na przedsiębiorców, zwalniając z nich instytucje publiczne – tłumaczy dr Andrzej Kassenberg. Dodaje, że nie przekonują w tym miejscu wyliczenia resortu finansów, zgodnie z którymi koszty wdrożenia tego obowiązku wynosiłyby 1,7 mld zł.

Dodatkowo w ocenie ekspertów wszystkie przedsięwzięcia, których celem byłaby poprawa efektywności energetycznej, można zrealizować bez dodatkowych wydatków pochodzących z budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego. Dobrym sposobem sfinansowania takich inwestycji jest partnerstwo publiczno-prywatne. Wykonanie tych zadań np. termomodernizacyjnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nie tylko pozwoliłoby na wzmocnienie inwestycji PPP w kraju, ale również ożywiłoby lokalne inwestycje.

Zdaniem Agaty Drewniak z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ustawie brak jest zapisów gwarantujących wykorzystanie opłat zastępczych na projekty poprawiające efektywność energetyczną u odbiorców końcowych i wsparcie dla projektów typu ESCO.

– Wszystko to sprawia, że ustawa nie będzie skutecznym narzędziem, który napędzi inwestycje w poprawę wytwarzania i wykorzystania energii – tłumaczy Agata Drewniak. Tymczasem gdyby ustawa zachęcała do PPP, sama spłata nakładów inwestycyjnych następowałaby różnicą pomiędzy ponoszonymi kosztami obecnie a przyszłymi, po wprowadzeniu rozwiązań oszczędnościowych.

– Następowałoby to w ciągu 3–4 lat. W efekcie finalnym w perspektywie kilkunastoletniej koszt poprawy efektywności energetycznej przyniósłby bezpośrednie oszczędności na rachunkach za energię w wysokości od 2 do 3 mld zł – przekonuje dr Andrzej Kassenberg.