Jeśli większość ryzyka weźmie na siebie przedsiębiorca, wspólna inwestycja samorządu i biznesu nie będzie miała wpływu na wysokość długu publicznego.
Dobra wiadomość dla gmin, które mają w planach wspólne inwestycje z sektorem prywatnym: powstaną jasne regulacje o wpływie umów PPP na dług publiczny. Dziś przez niepewność w tym zakresie wiele miast rezygnuje z partnerskiej współpracy.
Resort gospodarki planuje wprowadzenie do ustawy o PPP wyraźnego przepisu, który przesądzi, że umowy o PPP będą podlegały wyłącznie klasyfikacji zgodnie z wytycznymi decyzji Eurostat z 2004 r (nr 18/2004 z 11 lutego 2004, STAT/04/18).

Wyraźny przepis

Oznacza to, że o tym, czy zobowiązanie będzie zaliczane do długu publicznego, czy nie, zdecyduje podział ryzyk pomiędzy stroną publiczną a przedsiębiorcą. Rozwiązanie to resort zaproponował w założeniach do pakietu deregulacyjnego II. Zmiany są konsultowane z resortami.
Zgodnie z wytycznymi Eurostat, jeśli większość ryzyk (budowy i popytu lub budowy i dostępności) będzie spoczywać na partnerze prywatnym, to taki projekt PPP nie będzie zaliczany do długu publicznego obciążającego stronę publiczną. Ministerstwo chce wyraźnie odwołać się do tej regulacji na szczeblu ustawowym. Pomysł popiera także Ministerstwo Finansów, które podkreśla, że już dziś o tym, czy umowa o PPP wpływa, czy nie, na limit zadłużenia gminy, decyduje podział ryzyk według Eurostat.
– Prawdziwym problemem dla umów o PPP mogą być zmiany ustawy o finansach publicznych po 2014 r. Zgodnie z nimi istotne znaczenie będzie miała kategoria wydatków bieżących. Wydatki te będą miały wpływ na limit zadłużenia ustalany co roku dla każdej jednostki samorządu terytorialnego – wskazuje Agnieszka Ferek, radca prawny z Hogan Lovellsa.

Limity zadłużenia

Nie jest jasne, jaki charakter będą miały wydatki wynikające z umowy o PPP. Wydatki bieżące to inne niż majątkowe. Wydatkami majątkowymi będą wydatki inwestycyjne oraz na objęcie udziałów akcji w spółkach. Jeśli umowy o PPP w ogóle nie były klasyfikowane według tych reguł, a jedynie według wytycznych Eurostat, problemu by nie było.
– W tym kierunku zmierza projekt zmian do ustawy o PPP opracowany przez Ministerstwo Gospodarki. Planuje się wprowadzenie do tej ustawy zapisu, iż umowy o PPP podlegają wyłącznie klasyfikacji zgodnie z wytycznymi Eurostat – uważa Agnieszka Ferek.

Panika samorządów

Jej zdaniem dla uniknięcia wszelkich wątpliwości trzeba także wprowadzić odpowiednie zmiany do ustawy o finansach publicznych.
Niejasności z wpływem PPP na dług publiczny pojawiły się w 1 styczniu 2011 r. przez nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych. Niesłusznie wywołało ono panikę wśród samorządów, które obawiały się że wszystkie umowy o PPP obciążają dług publiczny. Tymczasem rozporządzenie nie zmieniło stanu prawnego. Stwierdzało jedynie, iż na dług państwowy wpływają te umowy o PPP, które wpływają na dług publiczny.