Szereg ułatwień przy rejestracji samochodów czeka kierowców. Już od 21 marca za sprawą nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, w przypadku powtórnej rejestracji samochodu będzie wymaganych mniej dokumentów niż obecnie.
Do powtórnej rejestracji wystarczy przedstawić jedynie dowód własności pojazdu, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego(jeżeli jest wymagane) oraz dowód rejestracyjny. Tym samym w takim przypadku nie trzeba będzie okazywać np. dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty recyklingowej.
Z powtórną rejestracją mamy do czynienia, gdy pojazd był już w przeszłości zarejestrowany w Polsce, następnie wyrejestrowany w celu np. wywiezienia go za granicę i ponownie trafił do Polski i zaszła konieczność jego rejestracji.
Sytuacja taka ma miejsce, gdy pojazd został wyrejestrowany i sprzedany za granicę, gdzie ponownie trafił w ręce polskiego nabywcy. Jest tak również wtedy, gdy kierowca wyjeżdżał ze swoim autem np. na rok za granicę – musiał wyrejestrować swój pojazd, by legalnie jeździć nim w innym państwie. Jeszcze do jesieni 2009 roku procedura powtórnej rejestracji w Polsce nie była możliwa. Taka luka w prawie została załatana, ale procedura rejestracji wyglądała analogicznie jak w przypadku pierwszej rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy. Tym samym trzeba było przedstawiać wszystkie dokumenty. Teraz takiej konieczności nie będzie.
Reklama
Nowela rozporządzenia pozwala także na rejestrację samochodu, gdy tłumaczenia faktur, umów i pozostałych dokumentów dokonał tłumacz przysięgły z państwa, z którego pochodzi samochód. W takim przypadku nie trzeba dokonywać tłumaczenia dokumentów przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Nowe przepisy określają też, że w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego o wtórnik dokumentu wystąpi jeden ze współwłaścicieli auta, gdy jest ich np. kilku. Odpowiedni wniosek będzie mógł złożyć każdy ze współwłaścicieli pojazdu. Z tym że będzie trzeba przedstawić pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa się za zgodą pozostałych współwłaścicieli. Podobnie będzie w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży tablic rejestracyjnych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 36, poz. 183).