Zgodnie z wchodzącym dziś w życie rozporządzeniem w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, taka kara grozi także za utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych. Z mandatem musi się liczyć także kierowca, który utrudni dojazd do obiektów zagrożonych, np. pożarem.

Niszczenie znaków i wałów

Nowe prawo spowoduje, że strażnicy miejscy oraz gminni będą mogli ukarać mandatem także osobę, która niszczy np. znak turystyczny na szlaku. Strażnicy wstawią też mandat za organizowanie nielegalnej publicznej zbiórki pieniędzy czy też za zakłócanie przebiegu legalnej manifestacji.

W trakcie zeszłorocznych powodzi strażnicy miejscy stali bezradnie, gdy ktoś wchodził na wał przeciwpowodziowy w sytuacji zagrożenia. Teraz w takiej sytuacji sprawa nie skończy się ustną reprymendą. Strażnik ukarze taką osobę mandatem. Tak samo będzie w przypadku rozkopywania wałów przeciwpowodziowych czy uszkadzania umocnień.

Szeroki katalog wykroczeń, za które straż miejska może od dziś karać mandatami, ma też przeciwdziałać bezmyślności rodziców.