Wojewoda może już kierować swoich pracowników do kontroli jednostek straży miejskiej. Do jego obowiązków należy także zatwierdzanie przedstawionego mu przez policję projektu programu kontroli
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) obowiązuje od 26 kwietnia. Obecnie sprawują go szefowie gmin i wojewodowie, którzy 24 grudnia 2009 r. zastąpili w tym zakresie komendanta głównego policji (dalej KGP). Nadzór wykonywany przez komendanta był kwestionowany z uwagi na brak ustrojowych zależności między KGP a samorządem gminnym. Ponad roczne funkcjonowanie nowego aparatu nadzoru ujawniło jego błędy proceduralne. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło umożliwić wojewodom skuteczniejsze wykonywanie zadań nadzorczych.

Także pracownicy cywilni