Zmieniły się przepisy ruchu drogowego. Określiły, że straż miejska może mierzyć prędkość przy użyciu fotoradaru w niebezpiecznym miejscu. Musi być też ono oznakowane. Nie ma jednak takiego znaku.

– Czy w związku z tym straż może korzystać z fotoradarów i karać kierowców mandatami – pyta pan Piotr z Warszawy.

Nowelizacja przepisów ruchu drogowego, która weszła w życie 31 grudnia 2010 r., określiła, że straż gminna (miejska) może dokonywać pomiaru prędkości na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych. Może przy tym korzystać zarówno z fotoradarów, jak i zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących. Miejsca takie rzeczywiście muszą być oznakowane. W dodatku lokalizacja ta musi być uzgodniona z policją.

Warto też podkreślić, że nowelizacja ustawy zawiera delegację do wydania rozporządzenia przez ministra infrastruktury ze szczegółowymi warunkami wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, w tym obowiązku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli. Wciąż nie ma jednak tego rozporządzenia. W związku z tym do czasu wydania tego rozporządzenia straż miejska nie może prowadzić kontroli w ruchu drogowym z wykorzystaniem fotoradarów.

Straż miejska może jednak karać mandatami za wykroczenia popełnione jeszcze przed 31 grudnia 2010 roku. Pozwala na to przepis przejściowy, który jednak nie odnosi się do pozostałych czynności straży miejskiej.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1, pkt 6 i 7, art. 9 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 225, poz. 1466).