Hotele ponoszą odpowiedzialność za rzeczy gości. Prowadzący hotel musi przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty.

1 Ustal, jakie prawa ma gość i jakie obowiązki ciążą na hotelu

Ograniczanie odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku utraty lub uszkodzenia rzeczy klientów czy też nieprzyjmowanie kosztowności na bezpłatne przechowanie – to przykłady stosowanych w praktyce postanowień regulaminów hotelowych, które naruszają prawa konsumentów. Dlatego też warto poznać swoje prawa i dowiedzieć się, jak je egzekwować. Hotele, poprzez zamieszczanie w regulaminie odpowiednich zapisów lub umieszczanie w recepcji wywieszek, próbują ograniczyć lub wyłączyć swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez ich klientów. Nie oznacza to, że takie wyłączenie w regulaminie jest skuteczne i tracimy prawo do żądania od hotelu odszkodowania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać odszkodowanie od hotelu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy hotel może wyłączyć swoją odpowiedzialność
- Jak powiadomić prowadzącego hotel o uszkodzeniu bądź zagubieniu rzeczy
- Czy można domagać się od hotelu, aby przyjął na przechowanie wartościowe rzeczy