Kandydaci na przyszłych adwokatów i radców prawnych będą pisać egzamin zawodowy na własnych komputerach. Takie informacje dotyczące procedury przeprowadzania egzaminów prawniczych przekazało „DGP” Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przy użyciu własnych komputerów zdający będą rozwiązywać zadania z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Chodzi zatem o kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego.

Zgodnie z zapowiedziami MS zdającym udostępniane będą także drukarki. Każda z nich będzie przypadała na 5 zdających. Dostęp do własnych komputerów nie oznacza, że aplikanci będą mogli skorzystać ze zgromadzonych na nim materiałów. Takim próbom ma przeciwdziałać specjalnie przygotowane oprogramowanie.

– Przed rozpoczęciem egzaminu zdający otrzymają nośnik z wgranym oprogramowaniem, które będzie zawierało wyłącznie edytor tekstu i jednocześnie blokowało dostęp do danych zgromadzonych na komputerze oraz pozostałe funkcje tego komputera – tłumaczy Joanna Dębek, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aplikanci będą mieli również zapewniony dostęp do oddzielnych stanowisk komputerowych, zawierających system informacji prawnej. Za ich zapewnienie mają być odpowiedzialne okręgowe rady adwokackie, okręgowe izby radców prawnych oraz rady izb notarialnych.

– Przewidujemy, że jedno stanowisko komputerowe z dostępem do systemu informacji prawnej i drukarki będzie przypadało na 5 zdających – wskazuje Joanna Dębek.

Przygotowane oprogramowanie jest obecnie w fazie testowania. Za jego przeprowadzenie jest odpowiedzialny Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak powiedziała nam Joanna Dębek, o przyjętym trybie postępowania w najbliższych dniach zostanie rozesłana informacja do ORA i OIRP.

Tegoroczni kandydaci na adwokatów i radców prawnych będą zdawać egzamin zawodowy w dogodniejszych warunkach niż ich starsi koledzy. To właśnie zeszłoroczne postulaty aplikantów oraz samorządów prawniczych doprowadziły do zapewnienia komputerów w trakcie egzaminów końcowych. W tym roku odbędą się one od 14 do 17 czerwca 2011 r. Termin ten uzyskał bowiem akceptację Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.