Zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pomocy finansowej państwa w związku z ubiegłorocznymi powodziami mogą się spodziewać wizyty inspektorów kontroli - zapowiada NIK.

Audyt obejmie także gminy, które rozdysponowywały środki pomocowe.

-Kontrola przedsiębiorców została zaproponowana przez sejmową Komisję Kontroli Państwowej, w której posiedzeniach brali udział przedstawiciele izby – wyjaśnił gazecieprawnej.pl Paweł Biedziak, rzecznik prasowy NIK.

Przedstawiciele NIK tylko w styczniu wzięli udział w niemal osiemdziesięciu posiedzeniach komisji sejmowych, podczas których prezentowali ustalenia kontroli, wyjaśniali zakres i metodykę wybranych audytów oraz brali udział w pracach legislacyjnych.

Komisja Kontroli Państwowej zwróciła się na początku roku z wnioskiem do NIK o przeprowadzenie trzech kontroli:

  • funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych,
  • wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób dotkniętych powodziami w 2010 r. oraz
  • naliczania długu publicznego. 19 stycznia na posiedzeniu Komisji posłowie wspólnie z przedstawicielami Izby dyskutowali o proponowanych audytach. Problematyka naliczania długu publicznego zostanie ujęta w kontroli wykonania budżetu państwa, która właśnie trwa. Raport z tego audytu będzie gotowy w czerwcu.

W styczniu 2010 r. NIK podała do publicznej wiadomości raport o gospodarce finansowej grupy PKP. Kontrola została przeprowadzona na wniosek Komisji Infrastruktury.

- W naszej ocenie wniosek Komisji jest pochodną nieprawidłowości, które pokazujemy w styczniowym raporcie. Są to problemy w organizacji i funkcjonowaniu całej grupy PKP. NIK jest gotowa przeprowadzić doraźną kontrolę, która uzupełni wcześniejszy raport - mówi Stanisław Jarosz, wiceprezes NIK. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej planuje wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury. Wówczas dokładnie zapozna się z wynikami audytu i ustali zakres ewentualnej kontroli uzupełniającej w tym obszarze.