Producenci rolni, którzy ucierpieli w powodzi, otrzymają dopłaty do zakupionego materiału siewnego, jeśli wiosną zakupią i zużyją materiał siewny odpowiedniej kategorii.
Agencja Rynku Rolnego (ARR) przyzna dodatkowe pieniądze rolnikom, którzy jesienią 2010 r. oraz wiosną 2011 r. zakupią i zużyją do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Pomoc otrzymają rodziny, których gospodarstwa rolne ucierpiały w związku z zeszłorocznymi powodziami.
Aby skorzystać z dopłat, rolnicy będą musieli dołączyć do wniosku oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu oszacowania szkód przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę. Ponadto trzeba będzie złożyć oświadczenie w zakresie kwoty kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem szkód, kwoty kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód (o ile kwoty tych kosztów nie są wymienione w protokole oszacowania szkód) i kwoty pomocy otrzymanej przez rolnika na podstawie odrębnych przepisów. Dopłaty otrzymają producenci rolni, którzy ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., która wynosi średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody (z wyłączeniem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie).