Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie będzie już zajmował się odwołaniami od decyzji prezesa UKE oraz prezesa UTK – przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który przygotowała komisja kodyfikacyjna prawa cywilnego działająca przy ministrze sprawiedliwości.

– Ze struktury sądów powszechnych znikną najmniejsze wydziały pracy i gospodarcze – zapowiada Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości. I podkreśla, że powodem tych zmian nie są oszczędności.

– Decyzję o zlikwidowaniu pond 70 najmniejszych wydziałów pracy oraz kilkunastu wydziałów gospodarczych podjęliśmy po przeanalizowaniu statystyk na temat wpływu spraw do tych sądów – wyjaśnia Krzysztof Petryna, zastępca dyrektora departamentu analiz i etatyzacji sądownictwa powszechnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

I podaje, że w 2002 r. do sądów okręgowych wpłynęło ponad 95 tys. spraw gospodarczych, natomiast w 2009 r. liczba ta spadła do 35 tys. Podobnie jest ze sprawami pracowniczymi. W 2001 r. było ich w sądach rejonowych około 324 tys., a w 2009 r. liczba ta stopniała do około 105 tys.

Zlikwidowane zostaną najmniejsze wydziały, czyli takie, w których jest mniej niż jeden etat sędziowski.

– Celem tych zmian jest zwiększenie gwarancji dla stron, które muszą mieć pewność, że jeżeli jeden sędzia zachoruje, to ich sprawa i tak się odbędzie, bo przejmie ją inny sędzia. W sytuacji gdy w danym wydziale jest tylko jeden etat sędziowski, takiej możliwości nie ma – tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski.

I dodaje, że drugim powodem zmian jest zapewnienie odpowiednich warunków, które pozwolą sędziom specjalizować się w określonych dziedzinach.

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów – nie będzie już rozpatrywał odwołań od decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

– Tego typu sprawy będą rozpatrywane przez sądy administracyjne, gdyż celem tych postępowań jest sprawdzanie legalności wydanych decyzji – tłumaczy Zbigniew Wrona, podsekretarz stanu w MS.