Jeżeli w umowie po stronie dłużników występuje kilka osób, wierzyciel może żądać spłaty długu od wszystkich łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.

1 Kiedy można mówić o solidarnej odpowiedzialności dłużników

Kilka osób może być zobowiązanych wobec jednego wierzyciela w ten sposób, że może on żądać uiszczenia zadłużenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub każdego z osobna. W takim przypadku zaspokojenie uprawnionego przez którąkolwiek z zadłużonych osób zwalnia z tego obowiązku pozostałych. Wierzyciel może dochodzić w ten sposób spłaty całości i części długu. Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli wynika to z ustawy. Przykładowo jeżeli kilka osób zaciągnęło dług dotyczący ich wspólnego mienia, są one zobowiązane w ten sposób. Solidarność może być skutkiem także konkretnej czynności prawnej, jak zawarcie umowy sprzedaży czy pożyczki. Na charakter takiego zadłużenia nie wpływa natomiast fakt, że każdy z dłużników był zobowiązany w sposób odmienny.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Jak wpływają działania jednego z zadłużonych na pozostałych

- Na jakich zasadach rozliczają się między sobą współdłużnicy

- Czy możliwe jest solidarne zobowiązanie po stronie wierzycieli

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaka jest odpowiedzialność dłużników.