Wierzyciel może, zgodnie z własnym przekonaniem, skierować wniosek o wszczęcie egzekucji do dowolnie przez siebie wybranego komornika. W tym celu musi złożyć na piśmie oświadczenie o skorzystaniu z prawa wyboru komornika.
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem wierzyciel może dokonać wyboru komornika z terytorium całego kraju. Jeżeli więc sądzi, że skuteczniej wyegzekwuje jego należność komornik spoza właściwości ogólnej, to ma prawo właśnie do niego złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Musi jednak pamiętać, że zostanie zobowiązany do ponoszenia kosztów czynności egzekucyjnych podejmowanych przez komornika poza jego rewirem.

Co musi zawierać wniosek