O dwa lata zostanie przedłużony okres przewidziany na komercjalizację lub likwidację takich państwowych instytucji filmowych, jak Studio Filmowe Kadr w Warszawie, Studio Filmowe Tor lub Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Wynika to z przepisów projektu nowelizacji ustawy o instytucjach filmowych, który przyjęła już Rada Ministrów.

Więcej czasu

Według twórców noweli rozciągnięcie w czasie tego procesu pomoże uniknąć szkód, jakich mogłaby doznać polska kinematografia w momencie przemian. Zmiana taka według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest niezbędna również ze względu na długotrwałe postępowania, których celem jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Chodzi tu głównie o budynki, które są we władaniu państwowych instytucji filmowych. Bez uregulowania sytuacji prawnej owych nieruchomości proponowane przekształcenia bądź likwidacje instytucji mogłyby się w przyszłości okazać bowiem niewykonalne. Takie rozwiązanie poparły Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Według wspomnianych organizacji przyspieszona komercjalizacja nie wpłynie korzystnie ani na Skarb Państwa, ani na interesy kultury polskiej w sytuacji, gdy wciąż nieuporządkowane pozostają sprawy własności intelektualnej.

Tymczasem zgodnie z opinią Stałego Komitetu Rady Ministrów przedłużenie o dwa lata terminu przewidzianego na przeprowadzenie przekształceń własnościowych jest zupełnie nieuzasadnione.

Przekształcenia mają się zakończyć 31 grudnia 2012 roku. Jeśli do tego czasu dana instytucja nie zostanie zlikwidowana, skomercjalizowana bądź nie wypełni swoich statutowych zadań, minister kultury ją zlikwiduje.

Możliwość przekształcenia

Państwowe instytucje filmowe będą mogły zostać przekształcone również w instytucje kultury. O takim przeobrażeniu będzie mógł zadecydować w drodze zarządzenia minister kultury.

Dziś istnieje 11 państwowych instytucji filmowych, w tych jedna w stanie upadłości. Instytucje te zostały powołane do produkcji filmów. Jak informuje MKiDN, państwowe instytucje filmowe same prowadzą gospodarkę finansową. Ponadto od momentu transformacji ustrojowej udział sektora publicznego w polskiej kinematografii nieustannie się zmniejsza.