Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się procedura zgłaszania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania. Zgłoszenia według nowych wzorów składa się w urzędzie prowadzącym ewidencję ludności. Meldunek potwierdza fakt pobytu osoby w lokalu pod oznaczonym adresem i jest czynnością rejestracyjną.

1 Ustal rodzaj pobytu i wybierz właściwy druk

Na pobyt stały meldują się osoby, które chcą mieszkać w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Natomiast na pobyt czasowy meldują się w danej miejscowości osoby, które nie mają zamiaru zmienić miejsca pobytu stałego.
Zanim osoba zamelduje się na pobyt stały, powinna przedstawić zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz wypełnić i podpisać formularz Zgłoszenie pobytu stałego. Natomiast meldując się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, nie trzeba wymeldowywać się z pobytu stałego. Wystarczy wypełnić i podpisać formularz Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
Można zameldować się również na pobyt czasowy trwający do trzech miesięcy. Wtedy formalności dokonuje się ustnie w organie gminy. W tym samym czasie ta sama osoba może mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego i pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Wymelduj się z poprzedniego miejsca pobytu

- Przygotuj formularz i dokumenty

- Zgłoś w gminie dziecko zamiast je meldować

- Zamelduj cudzoziemca na stałe i czasowo

- Nie melduj się po 1 stycznia 2014 r. w miejscu pobytu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na dopełnienie obowiązków meldunkowych.