Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się procedura zgłaszania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania. Zgłoszenia według nowych wzorów składa się w urzędzie prowadzącym ewidencję ludności. Meldunek potwierdza fakt pobytu osoby w lokalu pod oznaczonym adresem i jest czynnością rejestracyjną.

1 Ustal rodzaj pobytu i wybierz właściwy druk

Na pobyt stały meldują się osoby, które chcą mieszkać w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Natomiast na pobyt czasowy meldują się w danej miejscowości osoby, które nie mają zamiaru zmienić miejsca pobytu stałego.