Zobowiązanie się w ugodzie sądowej do opuszczenia lokalu zamieszkiwanego z byłym małżonkiem może być egzekwowane na drodze egzekucyjnej poprzez eksmisję.
W trakcie postępowania sądowego o podział majątku wspólnego małżonków dokonywanego po ustaniu małżeństwa jeden z czytelników „DGP” zawarł ugodę, na mocy której prawo własności domu jednorodzinnego przekazał żonie i zobowiązał się do opuszczenia nieruchomości 1 lutego 2011 r.
– Sprawa toczyła się wiele miesięcy temu i nieco przeliczyłem się odnośnie do możliwości wyprowadzenia się w obiecanym terminie. Była żona nie chce zgodzić się na jego przesunięcie. Czy oznacza to, że mogę zostać od razu eksmitowany? – pyta Michał S. z Żarnowca.