31 marca skończył się okres ochronny dla lokatorów. Wielu zostanie wyeksmitowanych do pomieszczeń tymczasowych. Często są to kotłownie lub magazyny. Stąd trafiają na ulicę.
Przepisy dotyczące pomieszczeń tymczasowych, które kilka lat temu wprowadzano pod hasłem ochrony przed eksmisją na bruk, w rzeczywistości stały się szybką i skuteczną drogą do niej. Na ich podstawie prywatni właściciele oraz władze samorządowe usuwają lokatorów do piwnic domów mieszkalnych, opuszczonych magazynów przemysłowych, hoteli dla robotników lub noclegowni dla bezrobotnych.
Dzieje się tak, bo nie ma jasno i precyzyjnie określonych warunków, jakim powinno odpowiadać pomieszczenie tymczasowe.