Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, zmiana taka umożliwi rządowi "sprawne i przejrzyste prowadzenie polityki legislacyjnej". Zgodnie z nowym przepisami Rada Ministrów będzie prowadzić wykaz prac legislacyjnych, obejmujący projekty założeń do projektów ustaw oraz projekty ustaw i rozporządzeń rządu. Dzięki prowadzeniu jednego wykazu prac legislacyjnych przez całą kadencję, proces zmian w prawie będzie realizowany i oceniany długoterminowo - brzmi komunikat CIR.

Wykaz ma zawierać w większości takie same informacje, jak obecne programy prac legislacyjnych. Będzie też publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Zakłada się też, że rząd lub odpowiedni organ pomocniczy będą mogły określić termin przyjęcia dokumentu z wykazu. Raz na pół roku Rada Ministrów ma przedstawiać Sejmowi listę projektów ustaw, co do których określono planowany termin ich przyjęcia przez rząd.

W projekcie zmiany ustaw lobbingowej rząd proponuje też możliwość zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń do projektu ustawy. Obecnie taka możliwość istnieje dopiero na etapie projektów ustaw i rozporządzeń. Jak podaje CIR, nowa regulacja zapewni - już na początku procesu legislacyjnego - szersze spojrzenie na daną problematykę i możliwość uwzględnienia zgłoszonych rozwiązań w dalszych pracach nad projektem ustawy".