Zwiększenie efektywności działań legislacyjnych rządu oraz ich przejrzystości to cele rządowego projektu nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Kluby PO, PiS, SLD i PSL zapowiedziały w czwartek w Sejmie, że poprą projekt.

"Nie ulega wątpliwości, że proponowane zapisy noweli (...) przyczynią się do zwiększenia przejrzystości toczących się prac legislacyjnych. (...) Warto podkreślić, że projekt ustawy nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, nie będzie też bezpośrednio wpływał na konkurencyjność gospodarki, rynek pracy czy rozwój regionalny" - powiedział w czwartek w Sejmie sprawozdawca sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Roman Kaczor (PO).

Do tej komisji Sejm skierował w czwartek projekt ustawy, który zmienia zasady planowania prac rządu; przewiduje zastąpienie przygotowywanych co sześć miesięcy programów prac legislacyjnych rządu wykazem prac legislacyjnych.

Wykaz ma być prowadzony przez całą kadencję rządu. Ma obejmować projekty: założeń do ustaw, samych ustaw, a także rozporządzeń rządu. Ma też zawierać informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia określonego projektu. Wykaz prac legislacyjnych rządu będzie publikowany - tak jak obecnie programy prac legislacyjnych rządu - na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa pochodzi z 2005 roku. Określa zasady jawności działalności lobbingowej, wykonywania zawodowej działalności lobbingowej oraz jej kontroli.

"Stworzenie elektronicznego rządowego procesu legislacyjnego sprawi, że dostęp do wykazu prac i wszystkich dokumentów z tym związanych stanie się nie tylko czytelny, ale również szybszy. Możliwość konsultacji stanie się jeszcze bardziej otwarta ze względu na dostęp do prac legislacyjnych na każdym, nawet bardzo wczesnym etapie legislacyjnym" - powiedział Janusz Dzięcioł (PO).

Stanisław Pięta (PiS) przyznał, że jego klub poprze proponowany projekt, ale chce wnieść poprawkę. "Poprawkę, która pozwoli wyeliminować wpływ lobbystów na zbyt wczesnym etapie stanowienia prawa" - powiedział. Przyznał, że chodzi o to, by lobbyści nie mieli wglądu w projekty założeń projektów ustaw. "Wydaje mi się, że jest to racjonalne rozwiązanie" - dodał poseł.

Jarosław Matwiejuk (SLD) przyznał, że cel ustawy - urealnienie procesu planowania prac rządu - jest dobry i jego klub będzie go popierał. "Gdyby wziąć pod uwagę zwiększenie przejrzystości prac legislacyjnych podejmowanych przez Radę Ministrów, prezesa Rady Ministrów oraz ministrów, to rzeczywiście projekt zasługuje na pochwałę. (...) Wzmacnia też zaufanie obywateli do naszego państwa" - zaznaczył.

Również klub PSL opowie się za przyjęciem projektu ustawy. Mirosław Pawlak z PSL powiedział, że szeroki udział obywateli w stanowieniu prawa jest przejawem dobrze pojętej demokracji.