Egzamin na aplikacje samorządowe organizowany będzie przez Ministerstwo Sprawiedliwości po raz szósty. 

W poprzednich latach wyniki egzaminów kształtowały się następująco:

W 2006 r. do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną przystąpiło łącznie 7505 osób, wynik pozytywny osiągnęło 28,6 proc., w tym:
- na aplikację adwokacką: 39,2 proc.,
- na aplikację radcowską: 26,7 proc.,
- na aplikację notarialną: 4,5 proc.

W 2007 r. do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną przystąpiło łącznie 9 506 osób, wynik pozytywny osiągnęło 52,6 proc., w tym:
- na aplikację adwokacką: 47,8 proc.,
- na aplikację radcowską: 55 proc.,
- na aplikację notarialną: 54,4 proc.

W 2008 r. do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 12 608 osób. Wynik pozytywny osiągnęło 13,4 proc., w tym:
- na aplikację adwokacką: 11,7 proc.,
- na aplikację radcowską: 11,8 proc.,
- na aplikację notarialną: 25,7 proc.,
- na aplikację komorniczą: 95 proc.

W 2009 r. do egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 14 183 osoby. Wynik pozytywny osiągnęło 77,4 proc. zdających, w tym:
- na aplikację adwokacką: 78,7 proc.,
- na aplikację radcowską: 76,5 proc.,
- na aplikację notarialną: 76,1 proc.,
- na aplikację komorniczą: 96,50 proc.

W 2010 r. do egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 10 048 osób, w tym:
- na aplikację adwokacką 3 044 osoby,
- na aplikację radcowską 5 560 osób,
- na aplikację notarialną 1 093 osoby,
- na aplikację komorniczą 351 osób.