Odsetek zdawalności ze wszystkich sześciu przedmiotów wyniósł 22 proc. – pozytywny wynik uzyskało 265 ze 1187 wypełnionych testów. Dodatkowe kolokwium pozytywnie zaliczyło 136 osób (z 649), czyli 21 proc. przystępujących do kolokwium aplikantów. Najlepszą zdawalnością cieszyły się testy z postępowania karnego (142 pozytywne oceny, czyli 63 proc. testów) i zasad wykonywania zawodu (15 pozytywnych ocen – 48 proc.). Najsłabsze wyniki aplikanci osiągnęli natomiast w teście z prawa konstytucyjnego (żadnej pozytywnej oceny) i postępowania cywilnego (46 pozytywnych ocen – 10 proc.). Po wszystkich trzech turach pozytywną ocenę z kolokwium na I roku uzyskało łącznie 1253 aplikantów – to prawie 4 razy więcej osób niż na analogicznym etapie kształcenia w poprzednim roczniku aplikacji. Pierwszego roku aplikacji nie zaliczyło 797 aplikantów. Z kolei 100 aplikantów w ogóle nie podeszło do kolokwium.