Arbitrzy rozstrzygną sporne kwestie interpretacyjne większością 2/3. O uchwały arbitrów będzie mógł wnioskować prezes UZP.
Arbitrzy rozstrzygną w formie uchwały najbardziej kontrowersyjne kwestie w zamówieniach publicznych. Dzięki nim zniknie dzisiejsza niepewność w stosowaniu prawa. Nie będzie więcej identycznych spraw, w których zapadają całkowicie różne rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcy, idąc do arbitrażu, będą wiedzieli mniej więcej, czego mają się spodziewać i jaka linia orzecznicza dominuje. Także administracja, która organizuje przetargi, dostanie wyraźną wskazówkę, jak wybrnąć z niejasnych przepisów. Ich znaczenie będzie tym większe, że od momentu wprowadzenia zaporowych wpisów spory o zamówienia publiczne rozstrzygane są praktycznie tylko na poziomie arbitrażu i mało kogo stać na wnoszenie skarg do sądu. Taki pomysł pojawił się w najnowszej wersji założeń do nowelizacji prawa zamówień publicznych. W poniedziałek projektem zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów.

Uchwały arbitrów