Naruszenie przez sprzedawcę wymogów związanych ze sprzedażą nie wpływa na ważność udzielonej gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień.
Naruszenie przez sprzedawcę zasad dotyczących udzielenia gwarancji nie będzie wpływać na jej ważność. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która wczoraj została przyjęta przez Senat. Teraz nowe przepisy trafią do podpisu prezydenta.
Według nowelizacji oświadczenie składane przez gwaranta powinno być sformułowane zgodnie z kryteriami dotyczącymi dokonania sprzedaży konsumenckiej. Informacje w nim zawierane należy zatem przedstawić w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd.