Resort gospodarki zamierza ograniczyć listę czynności, przy których bank może zastosować ten dotkliwy dla klientów instrument.
Ministerstwo Gospodarki chce poskromić banki wystawiające bankowe tytuły egzekucyjne (BTE). Dziś zasady ich stosowania nie są jasne. Resosrt proponuje, by BTE można było wystawiać tylko przy kredytach i pożyczkach pieniężnych, gwarancjach bankowych i poręczeniach oraz przy akredytywie. Takie zmiany zawierają założenia do nowelizacji prawa bankowego oraz kodeksu postępowania cywilnego, które trafiły do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
– Takie zmiany to zachęta do niespłacania długów. Projekt resortu gospodarki to kolejny pomysł, jak wypełnić próżnię polityczną przez populistyczne rozwiązania, które są niczym nieuzasadnione i wręcz szkodliwe dla klientów banków – ostrzega Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich.