Rafał Sura: Uprawnienie banków do wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) jest przejawem zrzeczenia się na ich rzecz części władztwa, które winno być domeną państwa
Dlaczego jest pan przeciwnikiem BTE?
Dlatego że nie jestem zwolennikiem rozwiązań, które w demokratycznym państwie prawnym mają na celu uprzywilejowanie jednego podmiotu kosztem innych uczestników obrotu prawnego. Zasadę tę odnoszę również do tak ważnych instytucji dla gospodarki rynkowej, jakimi są banki. Uprawnienie banków do wystawiania BTE jest szczególnym przywilejem nadanym tym instytucjom w innych warunkach ustrojowych.