Większość organizacji skupiających sędziów i prokuratorów krytycznie ocenia rządowy projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. We wtorek w Sejmie rozpoczęło się wysłuchanie publiczne nt. zmian.

Udział w wysłuchaniu bierze kilkadziesiąt osób reprezentujących m.in. organizacje sędziów i prokuratorów, a także instytucje pozarządowe monitorujące funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Obecni są także m.in.: minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, prokurator generalny Andrzej Seremet, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski i pierwszy prezes SN Stanisław Dąbrowski.

Przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Ryszard Kalisz (SLD), w związku z dużą liczbą podmiotów, które są zainteresowane pracami nad projektem ustawy, zaapelował na początku wysłuchania do jego uczestników o merytoryczne i zwięzłe wypowiedzi.

Minister sprawiedliwości powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem wysłuchania, że jest przekonany, iż dyskusja wpłynie na pełniejszą realizację intencji resortu, a jest nią poprawa jakości wymiaru sprawiedliwości. "Tymi intencjami jest też podniesienie jakości pracy sądów, a nie ingerowanie w sferę orzeczniczą" - mówił Kwiatkowski.

Negatywnie o projekcie wypowiada się część uczestników wysłuchania. "Proponowana nowelizacja zawiera pewne dobre i akceptowane zapisy, jednak rozwiązań złych jest co najmniej połowa, jeśli nie większość" - powiedział na konferencji prasowej zorganizowanej przed wysłuchaniem prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Maciej Strączyński. Dodał, że należy niezwłocznie przystąpić do pracy nad nową ustawą o sądownictwie, która objęłaby także sądownictwo administracyjne i wojskowe.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji odbyło się w połowie grudnia

Rzecznik prasowy Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP Jacek Skała wyraził nadzieję, że podczas wysłuchania głos środowiska prokuratorskiego będzie słyszalny. Zaapelował o stworzenie "całkowicie nowej ustawy o ustroju sądów" i zorganizowanie okrągłego stołu wymiaru sprawiedliwości z udziałem sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, naukowców oraz innych zawodów prawniczych.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji odbyło się w połowie grudnia na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Prace i konsultacje nad zmianami trwają jednak od pierwszej połowy 2009 r.; projekt od kilkunastu miesięcy wywołuje ożywione dyskusje w środowisku prawniczym. Większość organizacji sędziowskich i prokuratorskich krytykuje pomysł wprowadzenia okresowej oceny pracy sędziów i prokuratorów, a także powierzenie obowiązków administracyjnych dyrektorom sądów, którzy mieliby być powoływani z grona specjalistów od zarządzania. Część środowiska apeluje o odrzucenie projektu.

W ocenie resortu sprawiedliwości zmiany mają prowadzić do usprawnień i unowocześnień w funkcjonowaniu sądów i wymiaru sprawiedliwości. Autorzy projektu wskazują, że "podniesienie jakości działania sądów w wymiarze orzeczniczym i funkcjonalnym" w Polsce rekomendował m.in. Komitet Ministrów Rady Europy.