Przydatne mogą być notatka policyjna z miejsca zdarzenia, oświadczenia świadków. Środkiem dowodowym może być też zdjęcie.

Po odpowiednim udokumentowaniu przyczyn i uszkodzeń samochodu roszczenia należy skierować do właściwego zarządcy drogi. Kto nim jest, zależy od tego, czy do uszkodzenia doszło na drodze krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, czy gminnej. Tu odpowiednio za należyte utrzymanie dróg odpowiadają Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd województwa lub powiatu albo wójt. Przepisy nie ograniczają wysokości odszkodowania. Można zatem żądać kwoty niezbędnej do przywrócenia pełnej sprawności samochodu.