Aby wystąpić z pozwem o odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku, należy przede wszystkim ustalić, kto miał obowiązek usunąć z niego śnieg i lód. Takich ustaleń muszą dokonać również osoby, które poniosły szkodę, ponieważ spadły na nie sople i śnieg z dachu lub balkonu.

Za odśnieżanie chodnika i usuwanie sopli oraz śniegu nie zawsze odpowiada właściciel budynku. Są też duże obszary w miastach nieprzylegające do budynków, po których zmuszeni są poruszać się przechodnie, a nikt nie usuwa lodu i śniegu, mimo że ciąży na nim taki obowiązek. Chodzi tu przede wszystkim o chodniki w terenie niezabudowanym położone wzdłuż jezdni, uliczki osiedlowe, aleje w parkach, wejścia do metra itp.

Odpowiada właściciel

Za odśnieżanie chodnika przylegającego do budynku lub innej nieruchomości odpowiada jego właściciel lub zarządca. Taki sam obowiązek ciąży na użytkowniku wieczystym, jednostce organizacyjnej lub innym podmiocie władającym tą nieruchomością, współwłaścicielach oraz zarządcy. Za niewywiązanie się z tego obowiązku współwłaściciele odpowiadają solidarnie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto odpowiada za nieodśnieżone i nieposypane piaskiem chodniki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy cały śliski chodnik obok domu właściciel musi posypać piaskiem
- Czy sprzedawca odpowiada za wypadek klienta na mokrej posadzce
- Czy poszkodowany przechodzień ma prawo do odszkodowania za wypadek