Niższe niż dotychczas będą minimalne sumy gwarancji bankowej dla organizujących wycieczki do Czech, Białorusi, Niemiec i na Słowację. Wzrosną za to zabezpieczenia dla biur, które oferują wyprawy do krajów pozaeuropejskich.
Od 17 grudnia 2010 r. zmieniły się sumy określone w umowie gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej. Kwoty te przyznane są w pierwszej kolejności na powrót turystów do kraju, jeśli biuro podróży nie zapewni przyjazdu do Polski swoim klientom. Obowiązek zawarcia umowy gwarancji bankowej lub umowy ubezpieczenia spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach zakładających biuro podróży.

Nowy podział imprez

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów został wprowadzony nowy podział dotyczący organizowania imprez turystycznych. Podstawowymi kryteriami zostały miejsce, gdzie owa impreza się odbędzie, oraz środek transportu, z którego skorzysta turysta. I tak autor nowych przepisów wyróżnił trzy rodzaje wycieczek. Pierwsza z nich obejmuje imprezy pozaeuropejskie niezależnie od środka transportu, a wraz z nimi imprezy europejskie z wykorzystaniem lotów czarterowych. Do tego rozwiązania poważne zastrzeżenia ma jednak Polska Izba Turystyki, zgodnie z którą błędem jest jednakowe traktowanie lotniczego przewoźnika regularnego (w przypadku gdy klienci mają bilety lotnicze na powrót w kieszeni) i lotniczego przewoźnika czarterowego. Jak argumentuje izba, od 1998 roku nie było ani jednego przypadku sprowadzania do kraju turystów, którzy wyjechali za granicę regularnymi liniami lotniczymi. Tymczasem według Ministerstwa Finansów imprezy te należą do tej samej grupy ryzyka. Druga kategoria, jaka została wskazana w rozporządzeniu, to wyjazdy europejskie z uwzględnieniem wszystkich środków transportu poza lotami czarterowymi. Trzecia kategoria to wycieczki krajowe, wyjazdy do państw sąsiadujących oraz imprezy tzw. zagranicznej turystyki przyjazdowej (wycieczki do Polski).

Minimalne gwarancje

Od wyżej zaprezentowanego podziału zostały uzależnione minimalne sumy gwarancyjne. Kwota, która będzie wymagana od organizujących imprezy z pierwszej kategorii, wyniesie od 12 do 20 proc. rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności. Należy pamiętać, że suma ta będzie jednocześnie uzależniona od tego, kiedy biuro podróży pobiera od klientów przedpłatę oraz jaki procent ceny imprezy stanowi owa przedpłata. W przypadku wyjazdów europejskich z uwzględnieniem wszystkich środków transportu poza lotami czarterowymi suma gwarancji bankowej wyniesie od 7 do 12 proc. rocznych przychodów. Tymczasem minimalna suma gwarancyjna, która będzie wymagana od organizujących imprezy w Polsce lub wycieczki do krajów sąsiadujących (tzn. mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej 0– obwodu kaliningradzkiego), wyniesie od 3 do 5 procent rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności. Według Polskiej Izby Turystyki traktowanie imprez przygranicznych tak jak zagranicznych, co miało miejsce do tej pory, przyczyniało się do nieuzasadnionego zawyżania sum gwarancyjnych w odniesieniu do wyjazdów do sąsiednich krajów.
Minimalne sumy gwarancji bankowej
wycieczki pozaeuropejskie i europejskie z lotem czarterowym – 40 tys. – 67 tys. euro
● wycieczki europejskie bez uwzględnienia lotu czarterowego – 7,5 tys. – 13 tys. euro
● wycieczki krajowe i do państw sąsiadujących z Polską – 4,5 tys. – 7,5 tys. euro
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 16 grudnia 2010 r., w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1584).